Najbolje mesto gde
možete naučiti novo iz airbrush tehike i još mnogo toga.....



Berza airbrush opreme Veliki izbor boja airbrush kita...



AIRBRUSHHOK.COM
Ako dobro poznaje- te engleski učlanite se na airbrush for-
um gde možete raz-
meniti iskustva sa svetskim majstori- ma air-brusha...






Airbrush je umetnička tehnika koja je primenljiva na če-
mu god vi zamislite: platnu, staklu, plastici, kamenu, ko-
ži, motociklima, automobilima......

Kliknite ovde i pogledajte moju airbrush tehniku...



Airbrush radim po željama mušterija ili po svom nahođenju-
zavisi od dogovora. Za to koristim pigmentirane boje marke
"AEROCOLOR", koje su za sada najkvalitetnije, a zatim ih lak-
iram metalik lakom. Za oštećene oklope motocikala od raznih
vrsta plastika koristim originalne elektrode za varenje plastike
a delove zatim pripremam za željeno farbanje.
Materijal za pripremu i farbanje, motocikala i automobila je is-
ključivo firme "PPG", jer smatram da je za sada najbolji.
Farbanje i lakiranje radim isključivo u komori gde se vrši i pe-
čenje farbe.

Ako želite i imate potrebe za kvalitetnim radom pozivam
Vas da mi se obratite.




E-mail:
zvonko_airbrush@eunet.yu
Telefon: 063-622-959, 063-643-493


 


MOTOCIKLI


KACIGE

AUTOMOBILI
Copyright© 2006 Zvonko, Web Design by Milan Jovanovic